2014 – ‘Waterpoort, op weg naar recreatief Moerdijk’ is de titel van mijn afstudeeronderzoek en is onderdeel geweest van een afstudeeratelier waarin afstudeerders van de NHTV, samenwerkingsorganisatie Waterpoort en deelnemende gemeenten samenwerken. Ik heb mijn visie voor Waterpoort uitgewerkt terwijl ik gestationeerd zat bij de gemeente Moerdijk en door vertaald tot een recreatieve kansenkaart voor de gemeente.

De gemeente Moerdijk is al jaren op zoek naar een manier waarop zij zich kan profileren en probeert steeds meer de focus te leggen op de recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente. Zij vraagt zich af wat de potentie is van ‘recreatief Moerdijk’. Gebiedsontwikkeling Waterpoort kan een antwoord bieden op deze vraag en wellicht middelen aandragen om het onderscheidend vermogen van de gemeente te versterken. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in het recreatief en toeristisch ‘DNA’ van de gemeente en aangeven waar kansen liggen om dit te versterken.

WATERPOORT

Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland met als doel samen kansen te benutten die we alleen niet kunnen realiseren. In de publicatie Dit is Waterpoort worden een aantal kernpunten genoemd waar Waterpoort de focus op legt, namelijk 1) de identiteit van de plek, 2) het benutten van het gradiënt, 3) de stelling van Willemstad, 4) de Roode Vaart terug in Zevenbergen en 5) een familie van waterpoorten. Dit zijn tevens ingrediënten om het onderscheidend vermogen van de gemeente Moerdijk te versterken.

TOERISTISCH EN RECREATIEF DNA

Willemstad is de toeristische trekker van de gemeente en vormt de bestemming voor mensen uit de verre omgeving. Forten liggen als een soort satellieten om de kern, wat Willemstad tot cultuurhistorisch brandpunt maakt. Uit inventarisatie van de recreatieve en toeristische voorzieningen in de gemeente is echter gebleken, dat ook de kern Zevenbergen een belangrijke rol speelt in het recreatieve aanbod van de gemeente Moerdijk. De recreatieve voorzieningen in de kern Zevenbergen zijn voornamelijk gericht op de bewoner, in tegenstelling tot de voorzieningen in Willemstad, die voor een groot deel georiënteerd zijn op de toerist. Het gebied tussen deze centrumpunten is een recreatief landschap met voorzieningen als theetuinen, boomgaarden en fiets- en wandelroutes. Het tussengebied moet een verbindende structuur vormen tussen de centrumpunten.

KANSRIJKE LOCATIES

Om recreatie en toerisme in de gemeente te versterken is het van belang dat er routes en verbindende structuren worden gerealiseerd, die onder andere de recreatieve concentraties met elkaar verbinden. Deze structuren leiden tot kansrijke locaties om een hoogwaardig recreatief netwerk te kunnen vormen. Door een recreatief netwerk te ontwikkelen aan de hand van een aantal landschappelijke dragers, wordt Moerdijk recreatief op de kaart gezet.

UITWERKING

Het Haveneind in Zevenbergen is nu nog een ‘ontbrekende schakel’ in de landschappelijke/recreatieve drager de Roode Vaart. Deze kansrijke locatie heb ik verder uitgewerkt tot verschillende ontwerpscenario’s. Dit onderdeel van mijn afstudeeronderzoek is jammer genoeg niet openbaar, om verwarring met de geplande ontwikkelingen in het centrum van Zevenbergen te voorkomen.