2015 – Eén van de projecten waaraan ik heb gewerkt in dienst van Buro MA.AN is ‘Watercasco Zwolle-Zuid’. Dit project is in opdracht van de stuurgroep IJssel-Vechtdelta uitgevoerd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van een ruimtelijke inpassing voor een compartimentering van Zwolle-Zuid.

Zwolle ligt in het laagste punt van dijkring Salland. De rivieren IJssel en Vecht stromen langs de stad, de Sallandse Weteringen voeren regenwater vanuit Salland door de stad af richting IJsselmeer. Om de gevolgen van een mogelijke overstroming vanuit de IJssel, Sallandse Weteringen of Vecht te beperken is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een ruimtelijke inpassing van een compartimentering van Zwolle-Zuid. Vanuit een landschappelijke en stedenbouwkundige invalshoek is een visie ontwikkeld voor een waterrobuuste inrichting van het landschap.

Het landschap van Zwolle toont een historische continuïteit van een cultuur van leven met water. Deze cultuur van ‘Leven met Water’ is herontdekt en nieuw leven ingeblazen. Slim omgaan met bestaande hoogtes, dieptes en lijnen in het landschap is hierbij het uitgangspunt om water te sturen, op te vangen en tegen te houden. Door te werken met verschillende overstromingsscenario’s kunnen verschillende varianten in vormgeving en robuustheid ontstaan.

Het droge en natte watercasco toont welke randen en plekken interessant zijn vanuit het oogpunt van de stad. Binnen het geheel van het waterlandschap ontstaan hierdoor onderscheidende milieus met eigen ruimtelijke kenmerken en gebruiksmogelijkheden. Maatregelen die nodig zijn bij een overstroming versterken door het watercasco het contrast tussen hoog en laag en zorgen voor meer diversiteit en dynamiek.

Binnen de verschillende modellen voor compartimentering zijn verschillende ruimtetypes te onderscheiden. Deze types zijn een eerste verkenning en verbeelding van de ruimtelijke mogelijkheden, waarbij het programma en de maatregel bijdragen aan het gewenste leef- of vestigingsklimaat.