Label: Rentmeester

Illustratie werkvelden Hack Rentmeesters

2018 – In opdracht van Hack Rentmeesters illustreerde ik alle werkvelden van het bedrijf in één afbeelding. De illustratie is te zien op de vernieuwde website van Hack…