2013 – De Snoepfabriek is een experience attractie, geïnspireerd op ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Vanuit de initiatiefnemer is aan KuiperCompagnons de vraag gekomen een passende locatie te vinden. Als stageopdracht bij Kuiper Compagnons heb ik onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het inpassen van de attractie in een leegstaande fabriek in Reuver en hoe dit zou kunnen uitgroeien tot een ontwerp.

Reuver behoort tot één van de vele mogelijke locaties voor het inpassen van de nieuwe attractie ‘De Snoepfabriek’ en is gelegen in Noord-Limburg, enkele kilometers vanaf de grens met Duitsland. Het beoogde gebouw is een leegstaande fabriek op een industrieel bedrijventerrein dat wordt getransformeerd tot woonwijk, waarvoor KuiperCompagnons een masterplan heeft opgesteld. Het gebouw ligt direct aan een park, wat kansen biedt voor de attractie en de woonomgeving.

Ter impressie zijn drie scenario’s opgezet, die oplopen in programma, oppervlakte en extremiteit. Om de aandeelhouders van De Snoepfabriek een indruk te geven van alle mogelijkheden, is het meest extreme scenario als voorkeursscenario beschouwd en uitgewerkt.

Om het huidige masterplan passend te maken voor de attractie, is de zogenaamde ‘snoepfactor’ toegevoegd. De looplijnen in het park uit het huidige masterplan worden naar De Snoepfabriek georiënteerd en de vier appartementen blokken in het park vormen de poorten van deze lijnen. Het hoogteverschil van de half verdiepte parkeeroplossing markeert de overgang tussen de (betaalde) attractie, het horecadeel en het (semi-)openbare park. Door de architectuur van de nieuwe omliggende woningen aan te laten sluiten op het thema snoep en bijvoorbeeld te werken met eetbare gevels, wordt de attractie verbonden met de omgeving. Dit unieke, thematische woningaanbod kan een impuls bieden voor de vraag naar woningen en Reuver opnieuw op de kaart zetten.