2012 – ‘Ontwerpen met de 0-lijn’ is een onderzoeksprogramma van buro MA.AN in samenwerking met Sterke Stedenbouw. Pilotprojecten Meppel en Uffelte/Ruinen zijn als stageopdracht uitgewerkt door Daniëlle Hollants in de vorm van een landschappelijke analyse met gebiedsgerichte watermodellen.

De IJssel- en Vechtdelta krijgt het komende decennia te maken met een aanzienlijke wateropgave. Peilstijgingen van oppervlaktewater en grondwater, sterke wisselingen in neerslag en fluctuaties in waterafvoer brengen de dynamiek van het water terug in landschap, stad en dorp. ‘Ontwerpen met de 0-lijn’ is een programma dat onderzoekt hoe de stedelijke gebieden langs de 0-lijn zich na 2020 ruimtelijk en functioneel kunnen aanpassen aan de wateropgave. Het onderzoek moet ervoor zorgen dat water niet alleen als probleem wordt gezien, maar vooral als kans om de identiteit van het landschap en de stad te kunnen versterken.

Voor de landschappelijke analyse is het onderzoeksgebied verdeeld in drie niveaus aan de hand van de hoogtekaart. De 0-Lijn, de 0-Vlakte en het Drents Plateau hebben gebiedseigen ruimtelijke kenmerken en bieden verschillende kansen voor waterberging. De opgave is de ruimtelijke kenmerken te versterken door het toevoegen van water.