Auteur: desHollants

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

2022 – Onze laagveenlandschappen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave door vernatting van veengronden en het stimuleren van een meer extensief landgebruik in de omgeving van…

Natuerlik Fryslân 2050

2021 – Bodem en water als basis voor onze toekomst. Dit project is uitgewerkt door Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. Atelier des Hollants en Altenburg & Wymenga…

Masterplan ‘IJsselvallei

2020 – Op weg naar een vitaal, weerbaar en veelkleurig landschap voor de westelijke IJsselvallei’. Dit project is uitgewerkt door Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. Danielle Hollants…

Eo Wijersprijsvraag – MeerWAARD!

2020 – ‘Hoe kunnen we waarde geven aan dat wat we nog niet waarderen?’ Onze inzending ‘Meer Waard!’ voor de Eo Wijersprijsvraag 2019-2020 wil de boeren in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden…

Gedeelde eerste prijs regiofinale Eo Wijers (regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)

2 september 2020 – MeerWAARD! Ruilverkaveling wordt waardenverkaveling. ‘Hoe kunnen we waarde geven aan dat wat we nog niet waarderen?’ Onze inzending ‘Meer Waard!’ voor de E.O. Wijersprijsvraag 2020 wil…

Naar een weerbare Waard

2019 – In opdracht van PARK Zuid-Holland (Harm Veenenbos) werkte landschapsarchitect Peter de Ruyter met mijn ondersteuning aan een wenkend perspectief voor de Alblasserwaard in 2050, opgebouwd uit…

Masterplan ‘Gouden Land’

2018 – Bewoners van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich hebben de krachten gebundeld om een visie op te stellen voor ontwikkelingen in het gebied van de Marneslenk…

Illustratie woningverbetering Zwijndrecht

2018 – In opdracht van web en mediabedrijf T100 maakte ik twee impressiebeelden die de transformatie van bestaande woningen laat zien. De tekeningen zijn gebruikt voor een tender…

Toekomst veenweiden Fryslân

2018 – Onderzoekers, ontwerpers en betrokken instanties hebben zich in het Places of Hope atelier intensief bezig gehouden met een lange termijn toekomstperspectief voor de veengebieden in het…

Illustratie werkvelden Hack Rentmeesters

2018 – In opdracht van Hack Rentmeesters illustreerde ik alle werkvelden van het bedrijf in één afbeelding. De illustratie is te zien op de vernieuwde website van Hack…

Watercasco Zwolle

2015 – Eén van de projecten waaraan ik heb gewerkt in dienst van Buro MA.AN is ‘Watercasco Zwolle-Zuid’. Dit project is in opdracht van de stuurgroep IJssel-Vechtdelta uitgevoerd…

Waterpoort

2014 – ‘Waterpoort, op weg naar recreatief Moerdijk’ is de titel van mijn afstudeeronderzoek en is onderdeel geweest van een afstudeeratelier waarin afstudeerders van de NHTV, samenwerkingsorganisatie Waterpoort…

De Snoepfabriek

2013 – De Snoepfabriek is een experience attractie, geïnspireerd op ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Vanuit de initiatiefnemer is aan KuiperCompagnons de vraag gekomen een passende locatie te…

(Be)zin in Limburg

2013 – ‘(Be)zin in Limburg’ is mijn uitwerking van het ontwerp atelier in het derde jaar van de opleiding Urban Design, waarbij de opgave was alle dorpen in…

De 0-Lijn

2012 – ‘Ontwerpen met de 0-lijn’ is een onderzoeksprogramma van buro MA.AN in samenwerking met Sterke Stedenbouw. Pilotprojecten Meppel en Uffelte/Ruinen zijn als stageopdracht uitgewerkt door Daniëlle Hollants…