“Als Atelier des Hollants werk ik aan stedenbouwkundige en landschappelijke opgaves op inhoudelijk en verbeeldend niveau. Mijn kracht en plezier schuilt in het vereenvoudigd weergeven van analyses, studies en ontwerpen op elk schaalniveau.”

In 2014 studeerde Daniëlle cum laude af als Urban Designer aan de NHTV Breda. Inmiddels heeft zij al enkele jaren ervaring opgedaan als ontwerper en illustrator, waarbij ze veel aan regionale, landschappelijke opgaves heeft gewerkt. Hierbij is haar interesse voor landschap, klimaat- en wateropgaves gegroeid. Werken aan deze opgaves maakt haar erg nieuwsgierig naar het toekomstige landschapsbeeld.

Sinds 2016 is Daniëlle (gedeeltelijk) werkzaam bij de provincie Noord-Holland, waar zij onder andere aan de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie heeft gewerkt. Voor dit project heeft zij de landschappelijke kenmerken voor de hele provincie geanalyseerd en verbeeld en heeft zij ambities en ontwikkelprincipes bedacht voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Voor deze principes geldt de formule ‘Landschap x Dynamiek = Ruimtelijke Kwaliteit’; ontwikkelingen in het landschap moeten leiden tot kwaliteit.

In 2018 is Daniëlle naast haar werkzaamheden voor de provincie Noord-Holland begonnen als zelfstandig ontwerper en illustrator. Onder de naam Atelier des Hollants werkt zij samen met en biedt ze extra ondersteuning aan andere ontwerpbureaus. Des Hollants staat voor Daniëlles manier van werken en verbeelden; gericht, open en zorgvuldig.